Uitleg specialisaties

Hieronder zijn alle specialisaties te zien!
Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut is specialist in bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden in het functioneren. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven.

De fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Hij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk uw behandeldoelen te behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen.

Behandelingen door een fysiotherapeut

De fysiotherapeut zal bij het eerste contact vragen stellen over uw klacht. Vervolgens wordt u onderzocht middels een lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van uw klacht kunnen wij diverse technieken inzetten om bijvoorbeeld beweeglijkheid van een gewricht te verbeteren. Daarnaast krijgt u vaak oefeningen en/of adviezen mee om in de thuissituatie de beweeglijkheid van een gewricht of de functie van spieren te verbeteren. Met verschillende technieken kunnen onze fysiotherapeuten de meeste klachten op een veilige en effectieve manier behandelen.

Aanmeten elastische kousen

Aanmeten en levering
Onze therapeut ontvangt u in de behandelruimte. Er vindt een intake plaats om te kijken wat uw klachten zijn en waarom de arts therapeutisch elastische kousen heeft voorgeschreven. Neem daarom altijd uw verwijsbrief mee naar de eerste afspraak.
Heeft u al eens eerder kousen gehad dan moet u ervoor zorgen dat u de kousen aanheeft. Zo kan de therapeut ook goed beoordelen hoe de kousen zitten.

 

Lichamelijk onderzoek

Tijdens de intake vindt er ook lichamelijk onderzoek plaats waarbij de therapeut het aangedane lichaamsdeel bekijkt en voelt. Tevens worden de omtrek- en lengtematen opgenomen. Deze bevindingen in combinatie met de gegevens uit de intake bepalen de keuze voor het type kous.

 

Bestellen en aflevering

In overleg met u wordt daarna de kous voor u besteld. U ontvangt ook informatie over de vergoedingen van de therapeutisch elastische kousen en uw eigen risico. Daarnaast maakt de therapeut met u een afleverafspraak.
De kousen zullen binnen 1 tot 2 weken bij de therapeut op de praktijk afgeleverd worden. Bij de afleverafspraak van de kousen geeft de therapeut voorlichting over het zelfstandig aan- en uittrekken van de kous. Indien nodig wordt ook het advies over het gebruik van een aan- en uittrekhulpmiddel besproken.

 

Controle

Als u de kousen een paar weken draagt wordt geëvalueerd of alles in orde is. Na 12 maanden is de compressie van de kousen vaak afgenomen. Samen met de therapeut wordt gekeken of nieuwe kousen nodig zijn.

Fysiotherapie bij kinderen

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gericht op het observeren, onderzoeken en behandelen van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen om zich op motorisch vlak zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut geeft ook voorlichting en advies aan ouders.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf, maar bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst. Tijdens de behandeling worden motorische ontwikkelingsmogelijkheden vergroot zodat het kind beter kan functioneren in zijn omgeving. Functioneel oefenen speelt daarbij een belangrijke rol, op een speelse manier in een kindvriendelijke omgeving. Verschillende oefenmaterialen nodigen het kind uit om plezier te hebben in bewegen en zo bepaalde motorische functies te oefenen.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings –en speladviezen aan de ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Kinderen van 0 tot 2 jaar worden aan huis behandeld, evenals kinderen met een ernstige handicap.

Fysiotherapie bij kaakklachten

Kaakfysiotherapie is een behandeling die u helpt wanneer u last heeft van vermoeidheidsklachten van de kauwspieren, pijnklachten in de kaken, krakend/knappend geluid van de kaak en/of een beperkte mondopening.

Wanneer  kaakfysiotherapie?

U kunt terecht bij de kaakfysiotherapeut als u kaakproblemen heeft. Kaakproblemen kunnen zich uiten in de volgende klachten:
• pijn of vermoeidheid van de kauwspieren
• het niet goed kunnen en/of pijn bij het openen van de mond
• pijn rond het kaakgewricht (vóór het oor)
• knappende, krakende of blokkeren van de kaakgewrichten
• overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen
• abnormale slijtage van het gebit.
• pijn en spanningen in het gelaat en aan het voorhoofd
• dagelijkse hoofdpijnen aan de slapen
• pijn die tijdens de maaltijd of lang spreken erger worden
• nek- en halspijnen

Waardoor ontstaan kaakproblemen?

Mogelijke oorzaken van kaakproblemen zijn abnormale gewoonten zoals:
• klemmen
• knarsen
• nagelbijten
• lipbijten
• wangbijten
• kauwgom kauwen
• penbijten
• tongpersen (tegen tanden of gehemelte)

Stress of spanning kan een grote rol spelen bij deze klachten. En tevens kunnen kaakproblemen ook te maken hebben met het kaakgewricht zelf. In het kaakgewricht zit een discus (kraakbeenschijf) die verplaatst kan zijn wat weer voor geluiden kan zorgen in de vorm van knakken, kraken en voor een beperkte mondopening.

Wat doet de kaakfysiotherapeut?

Net als bij de fysiotherapeut zal de kaakfysiotherapeut aan de hand van een vraaggesprek en onderzoek waarbij evt. ook intra-oraal (in de mond) wordt gekeken, de klachten analyseren. Aan de hand van deze gegevens zal hij samen met u de klachten bespreken en kijken of u geïndiceerd bent voor kaakfysiotherapie. Bent u geïndiceerd voor kaakfysiotherapie dan zal de kaakfysiotherapeut u zelf begeleiden mogelijk in de vorm van:
• vergroten van het inzicht in uw klachten
• het geven van adviezen
• het geven van oefeningen voor pijnvermindering
• opheffing van de gewrichtsblokkade
• herstel van de gewrichtsbeweeglijkheid

Andere klachten waarbij kaakfysiotherapie kan helpen

 • Knappende kaken / kaakgewrichten
  • oorklachten
  • schouder- en nekklachten
  • hoofdpijn
Geriatrisch fysiotherapie

Wat is geriatrie fysiotherapie?

We worden ouder en blijven langer thuis wonen, een grote mate van zelfstandigheid is belangrijk.  Het niet meer goed kunnen functioneren in de thuissituatie, vaak door diverse klachten levert een complexe vraag naar de juiste zorg.

Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

 

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Het leren kennen van de mogelijkheden en vaardigheden, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Aandacht besteden aan specifieke vaardigheden, zoals lopen en opstaan uit een stoel

Valpreventie: de kans op vallen neemt toe op oudere leeftijd en er is sneller lichamelijk letsel. Valpreventie en valtraining behoort tot het kennisgebied van de geriatrie fysiotherapeut. Door goed advies en het samen oefenen en verbeteren van uw balans en spierkracht wordt de kans op vallen verkleind.

Goed overleg met de familie/mantelzorger en de professionele zorg over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Hart-Vaat-Long fysiotherapie
Jacobson / autogene training

Jacobson
Onze spieren zijn veel vaker in werking dan we denken. Wie bijvoorbeeld naar een tenniswedstrijd of naar een film zit te kijken, spant meestal ongemerkt heel wat spieren: we zitten ‘gespannen’ te kijken of we vinden het een ‘spannend’ stuk. Wie angstig is, piekert, spant ook, meestal ongemerkt heel wat spieren. Veel ‘spanning’ kan op de duur slecht zijn:
Angsten, zorgen leidt tot spierspanning, wanneer spieren lange tijd gespannen zijn, kunnen er lichamelijke klachten optreden:
Spierspanning leidt weer tot lichamelijke klachten, men kan in een spiraal terecht komen.

Oefening is nodig om uit deze spiraal te komen. Het is niet zo moeilijk om een aantal spieren van armen, benen, nek of rug te spannen en te ontspannen. Maar het wordt al veel moeilijker om de spieren van het voorhoofd of de buik te ontspannen. We zijn er ons namelijk niet van bewust waar alle spieren en spiertjes van ons lichaam zitten en of we ze gespannen houden of niet. De spieren zo diep mogelijk ontspannen is al evenmin eenvoudig.

Methode Jacobson’ is een actieve progressieve ontspanningsmethode, waarbij men een spier eerst actief en bewust spant en daarna ontspant. Het ‘progressieve’ is dat men via deze methode de ontspanning steeds meer verdiept. Langzamerhand krijgt de patiënt meer controle over spanningen in zijn lichaam en heeft hij minder last van klachten.

Het doel van zijn methode is om tot volledige lichamelijke en geestelijke ontspanning te komen.

 

Mylogenics

Mylogenics en in het bijzonder NKT (Neurokinetic Therapy) zijn geavanceerde behandelmethodieken die erop gericht zijn de aansturing van de spieren te optimaliseren. Wanneer mensen klachten hebben aan het houdings-bewegingsapparaat (pijn en/of een bewegingsbeperking) verandert deze aansturing namelijk.

 

Door middel van manuele spiertesten wordt in kaart gebracht welke spieren er in het systeem ‘goed’ of ‘niet goed’ werken. Met deze informatie kan bepaald worden welke spieren op welke manier behandeld dienen te worden in relatie tot de klacht(en).

 

Middels zogenaamde ‘release’ methodes en gerichte activatie-oefeningen wordt de aansturing van deze aangedane spieren hersteld en wordt het beweegpatroon geoptimaliseerd. De pijnklacht en/of de bewegingsbeperking verdwijnt hiermee waardoor het lichaam weer optimaal functioneert.

Neurokinetic therapy

Mylogenics en in het bijzonder NKT (Neurokinetic Therapy) zijn geavanceerde behandelmethodieken die erop gericht zijn de aansturing van de spieren te optimaliseren. Wanneer mensen klachten hebben aan het houdings-bewegingsapparaat (pijn en/of een bewegingsbeperking) verandert deze aansturing namelijk.

 

Door middel van manuele spiertesten wordt in kaart gebracht welke spieren er in het systeem ‘goed’ of ‘niet goed’ werken. Met deze informatie kan bepaald worden welke spieren op welke manier behandeld dienen te worden in relatie tot de klacht(en).

 

Middels zogenaamde ‘release’ methodes en gerichte activatie-oefeningen wordt de aansturing van deze aangedane spieren hersteld en wordt het beweegpatroon geoptimaliseerd. De pijnklacht en/of de bewegingsbeperking verdwijnt hiermee waardoor het lichaam weer optimaal functioneert.

Oedeemtherapie

Wat is oedeemtherapie?

Oedeemtherapie wordt ingezet, als u last heeft van abnormale  ophoping van vocht in het lichaam.

Heeft u (borst)kanker, een borstoperatie  ondergaan,  littekens  of lymfoedeem  als gevolg van bestraling, chemotherapie, een operatieve ingreep, of een ongeval, dan kan oedeemtherapie geschikt zijn voor u.

 

Wat doet de lymfoedeemtherapeut?

De lymfoedeemtherapeut stimuleert de afvoer van vocht door oefentherapie, waarbij de spieren worden aangespannen,  om het vocht af te voeren via de lymfe-  en bloedbanen in het lichaam.

Er wordt  gebruik gemaakt van een specifieke  massagetechniek, om het vocht te verplaatsen naar delen van het lichaam, waar de vochtafvoer beter werkt.

Verder kan er gebruik worden gemaakt van tape en therapeutische kousen, om vochtophopingen tegen te gaan.

Ontspanningstherapie

Wat is ontspanningstherapie

Ontspanningstherapie richt zich op het behandelen van een verhoogde spanningstoestand, die zich manifesteert in een plaatselijk of algeheel verhoogde spierspanning.
Dit kan leiden tot spierspanningsklachten die zich regelmatig herhalen op diverse plaatsen in het lichaam, zoals nekgebied, hoofdgebied en lage rug gebied.

Herkennen en onderkennen van een verhoogde spierspanning draagt er mede toe bij, dat het spanningsniveau zich weer kan normaliseren.
Ontspanningstherapie is een vorm van oefentherapie, die voor een groot gedeelte na instructie en training in de praktijk, in het dagelijks leven kan worden toegepast.

Binnen de ontspanningstherapie wordt gebruik gemaakt van:
– aanleren van bewuste spierontspanningstechnieken.
– ademhaling als middel om tot ontspanning te komen.
– autogene training.

De ontspanningstherapie kan ondersteund worden door massagetherapie om een plaatselijk verhoogde spierspanning te doen afnemen.

Osteopathie

Osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze die op zoek gaat naar de oorzaak van klachten. De osteopaat gebruikt daarbij alleen zijn handen. In de osteopathie gaat men ervan uit dat het menselijk lichaam een eenheid is.

De klachten die kunnen voortkomen uit bewegingsverlies / functieverlies van het bot, gewricht, spier of orgaan vinden hun oorzaak voornamelijk in het verlies van goede doorbloeding en/of verstoorde zenuwgeleiding die de betreffende structuur veroorzaakt. Behandeling van deze structuren (bot, gewricht, spier, orgaan) maakt dat de doorbloeding en zenuwgeleiding terug hersteld en zodoende het lichaam de mogelijkheid geeft zich te herstellen en de klacht doet afnemen, verdwijnen.

De osteopaat kan met zijn handen de beweeglijkheid van nagenoeg elke structuur binnen het menselijk lichaam beoordelen en zo nodig verbeteren, hij tracht het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Uitgangspunten Osteopathie

 • de mens is een biologische eenheid en alle systemen beïnvloeden elkaar wederzijds.
 • de structuur en de functie van elk onderdeel is aan elkaar gekoppeld
 • de mens heeft de mogelijkheid om zichzelf te genezen
 • verstoring van het systeem kan tot ziekte leiden.

Binnen het osteopatisch concept wordt het lichaam onderverdeeld in drie van elkaar afhankelijke systemen

Pariëtale systeem: het bewegingsapparaat met de gewrichten, spieren en pezen
Visceraal systeem: de organen en het bindweefsel (fascia) rond de organen
Craniosacraal systeem: de schedel, wervelkolom, heiligbeen en hersenvliezen

In deze 3 systemen onderzoekt de osteopaat de bewegingsvrijheid. Deze bewegingen gaan van groot (armen, benen, romp) tot zeer klein en specifiek (schedelbotten, organen, zenuwweefsel). Bij een behandeling richt de osteopaat zich op die delen, die een klacht in het lichaam veroorzaken. Het kan zijn dat de osteopaat op een andere plaats behandelt dan de plek waar de klacht zich bevindt.
Zo kan bijvoorbeeld een schouderklacht veroorzaakt worden door een verminderde beweeglijkheid of spanning van het bindweefsel van de lever of maag. Of kan een pasgeboren baby waarbij de schedelbasis te weinig ruimte heeft gehad in het geboortekanaal klachten vertonen zoals bijv. darmkrampjes, reflux (spugen), overstrekken, etc.

Dit doordat door verminderde beweeglijkheid en of asymmetrie van schedelnaden in het schedelbasis gebied de zenuw, nervus Vagus, geïrriteerd wordt en deze klachten vanuit de verstoorde bezenuwing optreden. Middels zachte rek en ontspanningstechnieken, maar ook gerichte manipulaties en mobilisaties corrigeert de osteopaat de bewegingsverliezen in de betreffende weefsels.

Sport fysiotherapie

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen, die wil gaan sporten, of sport als hobby of beroep heeft. De sportfysiotherapeut werkt samen in het netwerk met de sportarts en orthopedisch chirurg om uw klachten zo optimaal mogelijk te behandelen.

Wat kan de sportfysiotherapeut voor u betekenen?

De sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en waardoor u een blessure kunt oplopen. Als er sprake is van een blessure, stelt hij een behandelplan en revalidatieschema op, dat is afgestemd op uw mogelijkheden en op de sport die u beoefent.

 

Welke behandelmogelijkheden zijn er?

 • Mobiliserende technieken
 • Oefenprogramma’s met- of zonder gebruik van trainingsapparatuur
 • Braces of taping

Revalidatie in zaal gericht op terugkeer naar sporthervatting (Indien gewenst, overlegt uw therapeut met uw trainer over een aangepast trainingsschema).

• Revalidatie therapie (staat onder beweegprogramma’s)

Cliënten over ons

Een aanrader, 3x geweest en ik loop eindelijk na maanden zonder pijn. Dit had ik nooit gedacht... Ik ben zeer tevreden! Ik ga het bericht delen✅

Ik kom er al jaren voor lymfe klachten. Een aanrader kan ik alleen maar zeggen.

Contactgegevens

Fysiotherapie Nieuwenhagen

Beuteweg 14-18

6373 LL Landgraaf

+31 45 5312897

info@fysiotherapie-nieuwenhagen.nl