Fysiotherapie

Nieuwenhagen  

 

Medisch Centrum Nieuwenhagen

Bel voor een Afspraak 045 5312897

Medisch Centrum Nieuwenhagen
Beuteweg 14-18, 6373 LL Landgraaf

Wij willen vooruitstrevend zijn in ons zorgaanbod,
in de samenwerking met onze partners en in de ontwikkeling van onszelf en onze medewerkers.

Onze Praktijk

Fysiotherapiepraktijk Nieuwenhagen is een groepspraktijk, voortgekomen uit
de praktijk die reeds sinds 1965 gevestigd is in Nieuwenhagen.
In 2013 zijn wij verhuisd naar het Medisch Centrum aan de Beuteweg 14-18 te Nieuwenhagen waar we met alle disciplines direct onder één dak samenwerken.

Ons doel is het zo breed mogelijk aanbieden van eerstelijns fysiotherapie binnen de Gemeente Landgraaf. Dit houdt dan ook in dat er een groot aanbod van specialisaties fysiotherapie in onze praktijk zijn. Als gevolg van deze grote variëteit aan specialisaties zijn wij in staat uw klacht bij onze meest geschikte fysiotherapeut onder te brengen. Als uw klacht vraagt om meer multidisciplinaire benadering, dan bent u bij Medisch Centrum Nieuwenhagen aan het juiste adres. Korte lijnen met alle andere disciplines in ons centrum dragen hier zorg voor. Fysiotherapie Nieuwenhagen beschikt naast zes ruime behandelkamers over een grote oefenzaal, voorzien van specifiek uitgekozen trainingsapparatuur. Op deze manier wordt revalidatie voor iedereen op maat aangeboden, wat ongetwijfeld zal leiden tot betere resultaten!

Ons zorgaanbod is vooruitstrevend. Tegelijkertijd straalt onze praktijk een laagdrempelige en toegankelijke sfeer uit.

Fysiotherapiepraktijk Nieuwenhagen voldoet volledig aan de inrichtings- en kwaliteitseisen,  opgesteld door onze beroepsgroep en uw zorgverzekeraar.
Fysiotherapie Nieuwenhagen heeft een contract met alle Nederlandse zorgverzekeraars.
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt fysiotherapie rechtstreeks door uw zorgverzekeraar vergoed.

Ons Team

Jos Coenjaerts

Jos Coenjaerts

Colinda Coenjaerts

Colinda Coenjaerts

Ellen van Gestel

Ellen van Gestel

Harro van Gestel

Harro van Gestel

Daniël Donners Msc

Daniël Donners Msc

Monique Stevelmans

Monique Stevelmans

Edith Reinartz

Edith Reinartz

Petri Monsewije Msc

Petri Monsewije Msc

Corry Rinkens

Corry Rinkens

Loe Smeets

Loe Smeets

Itha de Boer

Itha de Boer

Over ons

Het team van Fysiotherapie Nieuwenhagen bestaat uit negen gediplomeerde, BIG geregistreerde fysiotherapeuten met elk hun eigen specialisatie. Allen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Nederlandse genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Fysiotherapie Nieuwenhagen kent een bijzonder korte wachtlijst. Vanwege het grote aantal beschikbare fysiotherapeuten worden nagenoeg alle nieuwe aanmeldingen binnen twee werkdagen ingepland.

Door de diversiteit aan specialisaties zijn wij in staat om alle voorkomende beperkingen van het bewegingsapparaat te behandelen. Uw beperking / klacht wordt na overleg met u uiteraard ondergebracht bij de therapeut(e) met de meeste expertise met betrekking tot deze klachten.

 

Onze Teamleden

Jos Coenjaerts

 • Fysiotherapeut
 • Osteopaat
 • Cyriaxtherapeut
 • Pijn Revalidatie
 • Tapen en Bandageren
 • Kinesiotape
 • Jacobson- en Autogene Trainingstherapeut
 • Hartfaal problematiek
  BIG-99033370704

Harro van Gestel

 • Fysiotherapeut
 • Pijn Revalidatie
 • Graded Activity
 • Manipulaties wervelkolom
 • Claudicatio Netwerk
 • Chronisch Netwerk
 • Tapen en Bandageren
 • Trainer COPD
 • Herstelzorg na Covid 19
  BIG-09044713804

Edith Reinartz

 • Fysiotherapeute
 • Bekkenbodemtraining
 • Oedeemtherapeute
 • Aanmeten therapeutisch elastische Kousen
 • Claudicatio Netwerk
 • Chronisch Netwerk
 • Kinesiotape
 • Fysiotek
 • Neurorevalidatie
 • NAH-Netwerk
  BIG-39034793904

Loe Smeets

 • ​Fysiotherapeut
 • Manueel therapeut
 • CMD/Kaaktherapeut
 • Tapen en Bandageren
 • Jacobson- en Autogene Trainingstherapeut
 • Schouder Netwerk
  BIG-29035038404

Colinda Coenjaerts

 • Fysiotherapeute
 • Sensorische informatieverwerking bij kinderen tussen 3-11 jaar
 • Sportfysiotherapeute
 • Tapen en bandageren
 • Kinesiotape
 • Inspanningsfysiologie bij kinderen
 • Trainer valpreventie
 • Trainer COPD
 • Herstelzorg na Covid 19
  BIG-19033734604

Daniël Donners

 • Fysiotherapeut
 • Manueel therapeut (Master)
 • Kinesiotape
 • Hardloopblessures
 • Trainer valpreventie
  BIG-49910060204

Petri Monsewije MSc

 • Fysiotherapeute
 • Manueel therapeut (Master of Science Musculoskeletaal)
 • Mulligan
 • Trainer Artrose Knie/Heup
 • Trainer COPD
 • Dry Needling
 • Herstelzorg na Covid 19
  BIG-49912773304

Itha de Boer

 • Administratie

Ellen van Gestel

 • Administratie

Monique Stevelmans

 • Administratie

Corry Rinkens

 • Interieurverzorgster

Onze Beweegprogramma’s

 

 


Beweegprogramma Valpreventie ‘Vallen Verleden Tijd’
Uit onderzoek is gebleken dat het aantal ouderen dat door een val op de spoedeisende hulp, in het ziekenhuis belandt of zelfs komt te overlijden de laatste jaren steeds meer stijgt.
Bent u 65 jaar of ouder èn in het laatste half jaar één of meerdere keren gevallen óf zorgt de angst dat u valt ervoor dat u minder de deur uitgaat?
Fysiotherapie Nieuwenhagen biedt u een beweegprogramma aan volgens het ‘Vallen Verleden Tijd’ principe, waarbij u door middel van een trainingsprogramma uw valrisico en valangst verkleint.

Oorzaak verhoogd valrisico
Naarmate men ouder wordt verliest men aan spierkracht. Rond het 70ste levensjaar kan dit oplopen tot wel 40% verlies van spierkracht. Tevens daalt de reactiesnelheid als men het evenwicht dreigt te verliezen, waardoor er een groter valrisico optreedt, met gemiddeld vaker optredend letsel.

 Doel beweegprogramma
– Het verbeteren van het lopen, het evenwicht , de spierkracht en coördinatie
– Het verminderen van de valangst door het trainen / oefenen van alledaagse situaties
– Het verbeteren van de algehele conditie
– Het leren van valtechnieken waardoor de kans op het optreden van ernstig valletsel verkleind wordt

 

 Doelgroep
Het programma is bedoeld voor 65-plussers die in het laatste half jaar gevallen zijn óf bang zijn om te vallen. Deelnemers moeten in staat zijn om 15 minuten zonder hulpmiddelen te lopen.

Duur programma
Het programma duurt 5 weken, waarbij er 2 keer per week een training wordt gegeven, die een 1.5uur duurt.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit 6 tot maximaal 10 personen.

Opbouw beweegprogramma
– Het programma begint met een individueel intake gesprek waarbij ook testen worden afgenomen
– Het programma wordt aangeboden in het “Yoga centrum Landgraaf” SUN-plein 47 te Landgraaf
 – De training zal worden gegeven op de maandag– en woensdagmiddag.
– Na afloop van het programma vindt er een evaluatie plaats waarbij de testen herhaald zullen worden.
– De trainingen bestaan uit het doorlopen van een hindernisparcours welke alledaagse situaties nabootst, een sport- en spelprogramma en   gerichte valtrainingen.

Cursusleiders
U wordt tijdens het programma begeleid door Colinda Coenjaerts en Daniel Donners, onze twee gespecialiseerd fysiotherapeuten op het gebied van valpreventie en valtraining (Vallen Verleden Tijd).

Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens (etalagebenen) is een uiting van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (artherosclerose) in de benen. Slagaderverkalking komt bij ieder mens voor; het is een onderdeel van het ouderdomsproces. De bloedvaten worden door de jaren heen minder elastisch en stug en dik. De binnenkant van de slagader raakt beschadigd door het afzetten van vetten (cholesterol) en kalk, wat door het bloed vervoerd wordt. Hierdoor worden de bloedvaten steeds nauwer. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan, een zogenaamde stenose. Bij inspanning, zoals bijvoorbeeld lopen, ontstaat hierdoor een pijnlijke kramp of een doof gevoel in de benen. Bij het stilstaan verdwijnt dit gevoel.

De behandeling zal bestaan uit een op maat gemaakt trainingsprogramma. Dit is afhankelijk van de resultaten van het fysiotherapeutisch onderzoek.

De training zal onder andere bestaan uit:

 • Looptherapie: gesuperviseerde looptraining en het aanleren van een juist looppatroon (indien nodig).
 • Conditietraining: het leren lopen van langere afstanden zonder te hoeven pauzeren.
 • Krachttraining: het versterken van de beenspieren.
 • Informatie en adviezen.
 • Het leren omgaan met uw klacht.

Omdat claudicatio intermittens een chronische aandoening is, wordt deze vanuit de basisverzekering vergoed, dit gedurende 1 jaar, met een maximum van 37 behandelingen. Voor verdere informatie omtrent de vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie zie www.claudicationet.nl

Komt u in aanmerking voor gesuperviseerde looptraining bij claudicatio intermittens of wilt u meer informatie, vraag dan naar Fenna van Kooy, verbonden aan Fysiotherapie en manuele therapie Nieuwenhagen, uiteraard is zij aangesloten bij claudicationet.

 

“COPD heeft vervelende gevolgen voor mijn werk.”
“Door mijn kortademigheid kan ik weinig leuke dingen ondernemen.”
“Ik hoest me vaak een ongeluk.”

Herkent u bovenstaande klachten? Wellicht is ons beweegprogramma precies wat u nodig heeft.

Over COPD en de klachten

Als u bekend bent met de longaandoening COPD, dan kun u hier klachten van ervaren in uw dagelijks leven. Wellicht heeft u last van kortademigheid in rust of bij (lichte) inspanning, frequent hoesten, slijm opgeven, piepende ademhaling of een afgenomen conditie als gevolg van uw COPD. Gevolgen van deze symptomen kunnen zijn dat u uw werk, huishouden of hobby’s niet meer of slechter kunt uitvoeren, of dat u vaker thuisblijft en geen leuke dingen meer onderneemt.
Patiënten met COPD hebben vaak luchtweginfecties, waardoor hun conditie nog verder achteruit kan gaan. Deze periodes van luchtweginfecties worden exacerbaties genoemd.

Hoe werkt het beweegprogramma COPD?

U kunt zich in onze praktijk melden als u gediagnosticeerd bent met COPD en als gevolg hiervan bovenstaande en/of andere klachten ervaart.

Onze COPD fysiotherapeut, Harro van Gestel, zal een intakegesprek met u houden, waarin uw symptomen en de gevolgen die dit voor u heeft in het dagelijks leven, uitgebreid besproken worden. In deze of een volgende afspraak worden een aantal vragenlijsten afgenomen en metingen uitgevoerd om uw conditie, kracht en beperkingen te meten en vast te leggen. Aan de hand van uw hulpvraag en resultaten uit de metingen wordt met u samen een behandelplan opgesteld. Als hier behoefte aan is, wordt er een afspraak met u gepland die geheel gericht is op ademhalingsoefeningen in rust en tijdens inspanning. En als u problemen ervaart met het ophoesten van slijm, leren wij u een hoesttechniek aan.

Hierna kan gestart worden met het beweegprogramma, waarin u een oefenschema krijgt dat geheel is afgestemd op úw kunnen. Dit schema bestaat uit oefeningen waarmee:

 • uw inspanningsvermogen (conditie) verbeterd wordt, middels lopen op de loopband, fietsen, roeien en/of steppen.
 • uw spieren sterker gemaakt worden, waardoor u bewegingen langer kunnen volhouden.

 • uw spieren verlengt worden, waardoor ze u beter kunnen helpen bij een moeizame ademhaling

 • activiteiten geoefend worden waarmee u moeite heeft in uw dagelijks leven

Wanneer vinden de beweeggroepen in onze praktijk plaats?

 • Maandag en donderdag van 11.00 – 12.00 uur

 • maandag en donderdag van 12.30 – 13.30 uur

 • Natuurlijk is, indien noodzakelijk, individuele begeleiding / behandeling ook mogelijk.

Vergoeding

Vanaf 2019 wordt fysiotherapie bij COPD, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is in veel gevallen niet meer noodzakelijk. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Harro van Gestel, Fysiotherapie en Manuele therapie Nieuwenhagen, Beuteweg 18, Landgraaf, telefoon 045-5312897.

 

Heeft u moeite om uw bloedglucosewaarde op peil te houden? Bent u bang dat u een hypo krijgt wanneer u zich inspant? Weet u dat u meer controle over uw lichaam kunt krijgen als u meer beweegt? Bewegen is gezond en helpt klachten bij diabetes voorkomen. Bovendien vermindert het de kans op hart- en vaat ziekten. In dit kader heeft het koninklijk genootschap voor fysiotherapie in samenwerking met TNO een beweegprogramma voor mensen met Diabetes type 2 ontwikkeld. Praktijk voor fysio- en manuele therapie Nieuwenhagen biedt u dit programma aan.

                                                          

Diabetes type 2                                            

Alle voedingsstoffen die we binnen krijgen worden in het lichaam omgezet in brand- en bouwstoffen. Zo worden koolhydraten in glucose omgezet. Via het bloed wordt glucose naar verschillende organen vervoerd. Om toegang te krijgen tot de organen is insuline nodig. Bij mensen met Diabetes type 2 maakt de alvleesklier onvoldoende insuline aan, of de insuline werkt niet goed. Daarom wordt de glucose onvoldoende uit het bloed opgenomen en is de bloedglucose waarde (hoeveelheid suiker) in het bloed hoger dan normaal. Een hoge bloedglucose-waarde kan klachten als dorst, veel plassen en vermoeidheid veroorzaken.|

Doel beweegprogramma

 

Het beweegprogramma heeft als doel:
-Normaliseren van bloedsuikerwaarden. 
Aanleren van een actieve levensstijl.                 
Het verminderen of uitstellen van de met Diabetes gepaard gaande complicaties.                                                                             

Doelgroep                                                                     

Het beweegprogramma Diabetes type 2 is bedoeld voor mensen met als belangrijkste gezondheids-probleem Diabetes type 2. Het programma is opgezet voor mensen die op een verantwoorde manier willen bewegen.                                                                         

Duur programma
De duur van het programma is 12 weken.                   

Groepsgrootte
De groep bestaat uit 6-10 deelnemers.                                                                           

Cursusleider
U doorloopt het programma samen met een registerfysiotherapeut. Dit is een fysiotherapeut

die voldoet aan de kwaliteitseisen van het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie.
Deze  fysiotherapeut is daarnaast speciaal voor het beweegprogramma diabetes type 2 opgeleid. 

Locatie
Praktijk voor fysio- en manuele therapie Nieuwenhagen, Beuteweg 18, 6373 LL Landgraaf

Opbouw beweegprogramma

 

Thuis ontvangt u een inleidende brief met de betreffende informatie en een aantal vragenlijsten.
Vervolgens krijgt u een individuele intake. Deze bestaat o.a. uit: het bespreken van de ingevulde vragenlijsten, fitheidstest, krachttesten en het meten van een aantal gezondheidsparameters.
Daarna is er een groepsbijeenkomst waarin o.a. uitleg wordt gegeven over: Het belang van bewegen bij diabetes type 2, het beweegprogramma en de trainingsapparatuur. 
Hierna wordt er gestart met de groepstraining. 10 weken wordt er 2x/week 1 uur getraind.
U doorloopt een schema waarbij de belasting geleidelijk aan wordt opgevoerd. Samen met uw fysiotherapeut bepaalt u de verdere  opbouw van het programma.
Aan het eind van het trainingsprogramma volgt nog een individuele evaluatie. Om de behaalde resultaten goed in kaart te brengen worden alle testen die u bij aanvang van het programma heeft uitgevoerd, herhaald.
Vervolgens gaat u zelfstandig (elders) trainen. Na 6 en 9 maanden komt u terug en worden de testen nogmaals herhaald.
Gedurende het programma zal een diëtiste 3 workshops verzorgen.

Beweegprogramma Artrose Knie / heup 

Ervaart u pijnklachten aan uw knieën en/of heupen als gevolg van artrose (slijtage)? Merkt u dat het steeds lastiger wordt om bijvoorbeeld trappen te lopen, te wandelen of te hurken? Fysiotherapie Nieuwenhagen biedt u een beweegprogramma aan dat als doel heeft uw (pijn)klachten te verminderen en uw activiteitenniveau te vergroten. Artrose Bij artrose gaat de kwaliteit van het kraakbeen achteruit. Het kraakbeen wordt dunner en de botdelen eronder gaan meer over elkaar heen schuren. Dit kan zorgen voor een pijnlijk en stijf gewricht. Artrose is niet te genezen. Dit betekent echter niet dat er niks aan te doen is: door de omringende spieren te trainen en beweeglijkheid te onderhouden kunt u ervoor zorgen dat uw knieën en/of heupen sterk en beweeglijk blijven. Hierdoor zult u minder pijn ervaren en activiteiten makkelijker kunnen uitvoeren.

Doel beweegprogramma

Verminderen van pijn en vergroting activiteitenniveau – Inzicht krijgen in de klacht: wat is artrose en wat betekent dit voor mij? -Aanleren actieve levensstijl, vergroten van beweeglijkheid, spierkracht, stabiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen.

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor mensen met artrose aan de knie of heup en die hierdoor problemen ervaren in het dagelijkse leven. Duur programma De totale duur van het programma is 12 weken. Het programma vindt twee keer per week plaats. Groepsgrootte De groep bestaat uit 4 tot 10 deelnemers. Cursusleider U wordt tijdens het programma begeleid door een fysiotherapeut met ervaring op het gebied van training en begeleiding.

Opbouw beweegprogramma

Thuis ontvangt u een inleidende brief met de betreffende informatie en een aantal vragenlijsten – Vervolgens krijgt u een individuele intake. Hierbij worden onder andere de vragenlijsten besproken en wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Tevens worden er een aantal kracht– en conditietesten afgenomen. Ook krijgt u een individuele voorlichting over artrose. – De sessie erna wordt gestart met het aanleren van diverse oefeningen in onze oefenzaal. Gedurende het programma wordt het aantal oefeningen uitgebreid. Twee sessies zullen plaatsvinden in het yogacentrum tegenover het gezondheidscentrum. Hier krijgt u oefeningen aangeleerd die u vervolgens thuis zelfstandig kunt uitvoeren. Aan het einde van het programma volgt een individuele evaluatie. Om de behaalde resultaten goed in kaart te brengen worden alle testen die u bij aanvang van het programma heeft aangeleerd herhaald. Vervolgens gaat u zelfstandig (elders) trainen en na 6 en 9 maanden worden de testen nogmaals herhaald.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het programma of wilt u nog verdere informatie, neem dan telefonisch contact met ons op of kom langs op onze praktijk.

Kosten en vergoeding

Vanaf januari 2018 worden 12 behandelingen voor artrose aan de heup of knie vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het eigen risico. Eventuele overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg richt zich op de behandeling van mensen met chronische pijn en heeft als doel om mensen sneller op de juiste plaats te behandelen. Hierbij krijgt de patiënt een behandeling die past bij de complexiteit van de pijnprobleem. Het netwerk is een samenwerkingsverband van verschillende zorgprofessionals in de 0e lijn tot en met de 3e lijnszorg zoals huisartsen, Praktijk Ondersteuners Huisartsen-GGZ, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, revalidatieartsen en revalidatiebehandelteams. De behandelingen en manier van verwijzen zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen.

Achtergrond
In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen chronische pijnklachten en zij zijn vaak beperkt in het dagelijks functioneren. Voor mensen met pijnklachten en zorgprofessionals is het vaak lastig om te komen tot een revalidatiebehandeling die goed aansluit bij de complexiteit van het pijnprobleem en het niveau van functioneren. Daarnaast vinden de zorgprofessionals het lastig om deze mensen tijdig te herkennen en passende educatie te geven. Doordat de zorg voor pijnpatiënten niet goed is geregeld en er de afgelopen periode veel instellingen voor pijnbehandeling bij zijn gekomen is het steeds moeilijker om de kosten van de chronische pijnrevalidatie in de hand te houden. In de Zorgstandaard Chronische Pijn (2017) worden aanbevelingen gedaan om deze punten aan te pakken. In lijn van deze aanbevelingen is het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg opgezet.

Werkwijze Netwerk Pijnrevalidatie Limburg
De huisarts en fysiotherapeut zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met pijnklachten. Mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben, worden verwezen naar een revalidatiearts In het netwerk worden deze zorgprofessionals ondersteund met wetenschappelijk onderbouwde tools om de complexiteit van de klachten van de patiënt goed in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt de patiënt verwezen naar de best passende behandeling. Door de hele transmurale keten heen, wordt de behandeling ondersteund met een eHealth applicatie. In deze applicatie kan de patiënt dagboekjes bijhouden, contact onderhouden met de zorgprofessional en educatielessen over (chronische) pijn volgen. Ook de zorgprofessional heeft toegang tot deze applicatie en kan zo de voortgang van de patiënt monitoren. In het kader van kwaliteitsborging wordt er actief gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals (door het organiseren van diverse (praktijk)bijeenkomsten). Ook vindt er scholing plaats van zorgprofessionals bij start deelname in het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg in het herkennen van mensen beperkt door chronische pijn, het bepalen van de complexiteit van de klachten, het geven van educatie en het behandelen van mensen vanuit een biopsychosociale visie.
Medisch Centrum Nieuwenhagen is aangesloten bij Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. Heeft u behoefte aan meer informatie neemt u dan contact op met Jos Coenjaerts of Harro van Gestel, beide verbonden aan Fysiotherapie en manuele therapie Nieuwenhagen, telefoonnummer 045-5312897.

Onze Specialisaties

 • Manuele therapie
 • Osteopathie
 • (Top-)Sportfysiotherapie
 • Manuele lymfedrainage volgens methode Vodder
 • Oedeemtherapie
 • Beweegprogramma COPD, Diabetes Mellitus, Claudicatio/Etalagebenen en Artrose Knie/Heup
 • Aanmeten elastische kousen (Fysiotek)
 • Fysiotherapie bij Kinderen
 • Cyriax
 • Relaxatie Therapie volgens Jacobson
 • Autogene Training
 • CMD/Kaaktherapie
 • Valpreventie
 • Tapen en Bandageren
 • Kinesiotape 
 • Pijnrevalidatie
 • Graded Activity
 • Neurorevalidatie
 • Dry Needling

Ons Nieuws

Verse koffie

Verse, gratis koffie staat altijd bij ons klaar.

Multidiciplinaire benadering

Bij uitgebreide problematiek biedt Fysiotherapie Nieuwenhagen een multidisciplinaire aanpak.

Geen wachttijden

Fysiotherapie Nieuwenhagen kent nagenoeg geen wachttijd !

Geen verwijsbrief

Fysiotherapie Nieuwenhagen is vrij toegankelijk, u heeft geen verwijsbrief nodig.

Beweeggroepen

Fysiotherapie Nieuwenhagen kent een ruim aanbod aan beweeggroepen.

Veel disciplines

Alle disciplines onder één dak, dit vindt u bij Fysiotherapie Nieuwenhagen !

Revalideren

Ook na uw revalidatie kunt u bij ons blijven oefenen om uw belastbaarheid op peil te houden.

Valpreventie

Fysiotherapie Nieuwenhagen is in gesprek met gemeente Landgraaf over ondersteuning Valpreventie cursus.

Vergoeding Artrose Knie/Heup

Fysiotherapie bij artrose knie en heup wordt 12 maal vergoed vanuit de basisverzekering.

Zorgverzekeraar

Deze polissen dekken de fysiotherapie die ze beloven.
Kijk op: defysiotherapeut

Vergoeding COPD

Fysiotherapie bij COPD wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u meer weten over onze praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie Nieuwenhagen? Neem dan snel contact op: Bel: 045 – 531 28 97. Heeft u een afspraak gemaakt en wilt u deze annuleren of wijzigen? Neem dan telefonisch contact op. Het annuleren van afspraken is niet mogelijk per e-mail. Uiteraard is de praktijk volledig rolstoeltoegankelijk en uitermate goed bereikbaar met openbaar vervoer, de auto of de fiets. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden, ook voor minder valide personen.

Itha de Boer

Ellen van Gestel

Monique Stevelmans

Neem vrijblijvend contact op

(045) 531 28 97

info@fysiotherapie-nieuwenhagen.nl

 

Openingstijden:

Maandag 08:00 uur – 21:00 uur
Dinsdag   08:00 uur – 20:00 uur (locatie Ulestraten)
Woensdag t/m Vrijdag 08:00 – 19:00 uur